Regulamin

Warunki współpracy

Zapoznaj się z naszym regulaminem, pobierz kartę zlecenia protetycznego, upewnij się jaki jest orientacyjny termin wykonania pracy i wyślij ją do nas. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie, a dzięki współpracy na linii Lekarz Stomatolog – Technik dentystyczny staramy się opracować możliwie najlepsze rozwiązanie dla pacjenta.

§1. Zlecenia

 1. Zlecenie na wykonanie pracy przyjmowane jest wyłącznie na druku dostarczanym przez firmę Okuniewski Pracownia protetyczna lub do pobrania z naszej strony: pobierz druk (PDF)
 2. Za prawidłowo wypełnione zlecenie rozumie się :datę nadania zlecenia, termin oddania, imię i nazwisko pacjenta lub oznaczenie celem identyfikacji, opis planowanej pracy, zdjęcia pacjenta pokazujące sytuację wyjściową oraz ze wzornikiem podczas doboru koloru. Fotografia powinna zostać wysłana drogą mailową lub przez Dropbox.
 3. Wypełniając zlecenie i zlecając pracę akceptują Państwo aktualny cennik.

 

§2. Terminy

 1. Za termin przyjęcia pracy rozumie się moment gdy przesyłka/ praca z kartą zlecenia znajduje się w pracowni protetycznej.
 2. Orientacyjne terminy na wykonanie poszczególnych etapów znajdują się w cenniku. Czas liczony jest od momentu dostarczenia prawidłowych wycisków.
 3. Do dni roboczych nie wliczają się sobót, niedziel oraz święta i dni ustawowo wolnych.
 4. Jeżeli termin z pkt 2 ma zostać skrócony należy to bezwzględnie omówić z pracownią Okuniewski.
 5. Jeżeli ma zastosowanie pkt 4 może zostać naliczona dodatkowa opłata za przyśpieszenie terminu w wysokości do 50% ceny usługi. 

 

§3. Dostawa

 1. Bezpłatna dostawa i odbiór na terenie Słupska i okolic w promieniu do 50km realizowana jest przez kierowcę Okuniewski Pracownia Protetyczna.
 2. W przypadku wysyłki innymi środkami transportu: PKP, PKS, BUSY należy powiadomić pracownię o terminie wysyłki, orientacyjnej godzinie przyjazdu, numerze przedziału wagonowego lub numerze rejestracyjnym pojazdu. Jeżeli jest możliwość podanie numeru do kierowcy.
 3. Prace z Polski wysyłane są kurierem. Koszt przesyłki w jedną stronę ponosi strona wysyłająca pracę. Pracownia protetyczna pokrywa koszt wysyłki do gabinetu stomatologicznego. Na życzenie lekarza pracownia może zamówić usługę kurierską, która odbierze przesyłkę bezpośrednio z gabinetu. Koszt za przesyłkę doliczony zostanie do faktury.

§4. Płatności

 1. Na koniec każdego miesiąca wystawiane są faktury zbiorcze za prace w danym miesiącu.
 2. W przypadku nowych klientów firma ma prawo wystawić fakturę po każdym zakończonym zleceniu.
 3. Termin płatności faktury wynosi 7 dni od momentu jej wystawienia.
 4. Za nieuregulowanie w terminie płatności będą naliczane odsetki ustawowe.
 5. Cena za wykonanie pracy obowiązuje z dnia zlecenia.

 

§5. Gwarancja

 1. Za wykonaną prace Pracownia ponosi odpowiedzialność i udziela gwarancji na materiały z których została wykonana. 

 

§6 Zgoda

 1. Zlecając pracę do wykonania w Okuniewski Pracownia Protetyczna jednocześnie akceptujecie Państwo warunki współpracy. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ogólne z uwzględnieniem przepisów wykonywania produktów medycznych na zamówienie. Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz. 896. 
© Okuniewski.pl. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk